سه شنبه , 9 شهریور 1395

دانلود مقاله مزایای بالقوه برای همکاری پیمانکاران فرعی بر اساس تئوری بازی تعاونی

دانلود مقاله مزایای بالقوه برای همکاری پیمانکاران فرعی بر اساس تئوری بازی تعاونی

عنوان انگلیسی: Potential benefits for collaborating formwork subcontractors based on co-operative game theory عنوان فارسی: مزایای بالقوه برای همکاری پیمانکاران فرعی بر اساس تئوری بازی تعاونی ادامه مطلب »

دانلود مقاله نقش ارزش های فردی در رهبری کاریزماتیک مدیران شرکت: مدل و مطالعه میدانی مقدماتی

دانلود مقاله نقش ارزش های فردی در رهبری کاریزماتیک مدیران شرکت

عنوان انگلیسی: The role of personal values in the charismatic leadership of corporate managers: A model and preliminary field study عنوان فارسی: نقش ارزش های فردی در رهبری کاریزماتیک مدیران شرکت: مدل و مطالعه میدانی مقدماتی ادامه مطلب »

دانلود مقاله سیستم نگهداری هوشمند برای اولویت پیوسته برپایه ی قیمت فعالیت های نگهداری

دانلود مقاله سیستم نگهداری هوشمند برای اولویت پیوسته برپایه ی قیمت فعالیت های نگهداری

عنوان انگلیسی: An intelligent maintenance system for continuous cost-based prioritisation of maintenance activities عنوان فارسی: سیستم نگهداری هوشمند برای اولویت پیوسته برپایه ی قیمت فعالیت های نگهداری ادامه مطلب »

دانلود مقاله توسعه سیستم یکپارچه نظارت میکرو زیست محیطی با استفاده از شبکه حسگر بی سیم

دانلود مقاله توسعه سیستم یکپارچه نظارت میکرو زیست محیطی با استفاده از شبکه حسگر بی سیم

عنوان انگلیسی: Development of an integrated wireless sensor network micro-environmental monitoring system عنوان فارسی: توسعه سیستم یکپارچه نظارت میکرو زیست محیطی با استفاده از شبکه حسگر بی سیم ادامه مطلب »

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل خرابی سیستمهای مهندسی با تعاملات خرابی و نگهداری پیشگیرانه

تجزیه و تحلیل خرابی سیستمهای مهندسی با تعاملات خرابی و نگهداری پیشگیرانه

عنوان انگلیسی: Failure analysis of engineering systems with preventive maintenance and failure interactions عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل خرابی سیستمهای مهندسی با تعاملات خرابی و نگهداری پیشگیرانه ادامه مطلب »

دانلود مقاله فرمول بندی تئوری بازیها و رقابتهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری

دانلود مقاله فرمول بندی تئوری بازیها و رقابتهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری

عنوان انگلیسی: A game theory formulation of decision making under conditions of uncertainty and risk عنوان فارسی: فرمول بندی تئوری بازیها و رقابتهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری ادامه مطلب »