پنج شنبه , 2 آذر 1396
تازه ترین مقالات

دانلود مقاله تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی و کاهش بیکاری به وسیله توانمندسازی جامعه

دانلود مقاله تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی و کاهش بیکاری به وسیله توانمندسازی جامعه

عنوان انگلیسی: The Impact of Entrepreneurial Barrier toward Entrepreneurial Intention for Decreasing Unemployment through Community Empowerment عنوان فارسی: تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی و کاهش بیکاری به وسیله توانمندسازی جامعه ادامه مطلب »

دانلود مقاله نفوذ اجتماعی در الگوهای پذیرش فناوری اطلاعات بهداشتی سالمندان، رویکرد رفتار استفاده ی مبتن بر رهیافت نهادی

دانلود مقاله نفوذ اجتماعی در الگوهاي پذيرش فناوری اطلاعات بهداشتی سالمندان، رويكرد رفتار استفاده ی مبتن بر رهيافت نهادی

عنوان انگلیسی: Social Influence on Health IT Adoption Patterns of the Elderly: An Institutional Theory Based Use Behavior Approach عنوان فارسی: نفوذ اجتماعی در الگوهای پذیرش فناوری اطلاعات بهداشتی سالمندان، رویکرد رفتار استفاده ی مبتن بر رهیافت نهادی ادامه مطلب »

دانلود مقاله بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ی نام تجاری

دانلود مقاله بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ی نام تجاری

عنوان انگلیسی: Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation عنوان فارسی: بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژه‌ی نام تجاری ادامه مطلب »

دانلود مقاله سوابق رضایت مشتری و ارتباط آن با نیات شکایت در خرید آنلاین: یکپارچه سازی عدالت، فنّاوری و اعتماد

دانلود مقاله سوابق رضایت مشتری و ارتباط آن با نیات شکایت در خرید آنلاین

عنوان انگلیسی: The antecedents of customer satisfaction and its link to complaint intentions in online shopping: An integration of justice technology and trust عنوان فارسی: سوابق رضایت مشتری و ارتباط آن با نیات شکایت در خرید آنلاین: یکپارچه سازی عدالت، فنّاوری و اعتماد ادامه مطلب »

دانلود مقاله یک مدل بازار کالای تار عنکبوتی مانند رفتاری دارای سفته بازان ناهمگن

دانلود مقاله یک مدل بازار کالای تار عنکبوتی مانند رفتاری دارای سفته بازان ناهمگن

عنوان انگلیسی: A behavioral cobweb-like commodity market model with heterogeneous speculators عنوان فارسی: یک مدل بازار کالای تار عنکبوتی مانند رفتاری دارای سفته بازان ناهمگن ادامه مطلب »

دانلود مقاله تجارت بین‌المللی، رشد اقتصادی و حقوق مالکیت فکری: بررسی داده‌های تابلویی کشورهای توسعه‌ یافته و درحال‌ توسعه

دانلود مقاله تجارت بین‌المللی، رشد اقتصادی و حقوق مالکیت فکری: بررسی داده‌های تابلویی کشورهای توسعه‌ یافته و درحال‌ توسعه

عنوان انگلیسی: International trade, economic growth and intellectual property rights: A panel data study of developed and developing countries عنوان فارسی: تجارت بین‌المللی، رشد اقتصادی و حقوق مالکیت فکری: بررسی داده‌های تابلویی کشورهای توسعه‌ یافته و درحال‌ توسعه ادامه مطلب »

دانلود مقاله تأثیر فرهنگ ملی بر جهت بازار: چارچوب مفهومی و گزاره های پژوهشی

دانلود مقاله تأثیر فرهنگ ملی بر جهت بازار: چارچوب مفهومی و گزاره های پژوهشی

عنوان انگلیسی: The effects of national culture on market orientation: Conceptual framework and research propositions عنوان فارسی: تأثیر فرهنگ ملی بر جهت بازار: چارچوب مفهومی و گزاره های پژوهشی ادامه مطلب »

دانلود مقاله ویژگی‌های ساختارِ سازمانی مربوط‌به استراتژی رقابتیِ ترکیبی: مفاهیمی برای عملکرد

دانلود مقاله ویژگی‌های ساختارِ سازمانی مربوط‌به استراتژی رقابتیِ ترکیبی

عنوان انگلیسی: Characteristics of organizational structure relating to hybrid competitive strategy : Implications for performance عنوان فارسی: ویژگی‌های ساختارِ سازمانی مربوط‌به استراتژی رقابتیِ ترکیبی: مفاهیمی برای عملکرد ادامه مطلب »