یکشنبه , 4 مهر 1395

دانلود مقاله مدیریت بحران و بحث تجدید: فهم نتایج مثبت احتمالی بحران

دانلود مقاله مدیریت بحران و بحث تجدید: فهم نتایج مثبت احتمالی بحران

عنوان انگلیسی: Crisis management and the discourse of renewal: understanding the potential for positive outcomes of crisis عنوان فارسی: مدیریت بحران و بحث تجدید: فهم نتایج مثبت احتمالی بحران ادامه مطلب »

دانلود مقاله پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در خدمات مالی

دانلود مقاله پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار

عنوان انگلیسی: Successful predictors of business process reengineering (BPR) in financial services عنوان فارسی: پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در خدمات مالی ادامه مطلب »

دانلود مقاله پیوند بین اتحاد استراتژیکی و استراتژی کسب وکار شرکت: مورد صنعت نیمه هادی

دانلود مقاله پیوند بین اتحاد استراتژیکی و استراتژی کسب وکار شرکت

عنوان انگلیسی: Linkage between strategic alliances and firm’s business strategy: the case of semiconductor industry عنوان فارسی: پیوند بین اتحاد استراتژیکی و استراتژی کسب وکار شرکت: مورد صنعت نیمه هادی ادامه مطلب »

دانلود مقاله برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات شهری آب در کشورهای در حال توسعه

دانلود مقاله برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات شهری آب در کشورهای در حال توسعه

عنوان انگلیسی: Strategic planning for water utilities in developing countries عنوان فارسی: برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات شهری آب در کشورهای در حال توسعه ادامه مطلب »

دانلود مقاله معتبرساختن ساختار سیستم منابع انسانی: رویکرد استراتژیکی HRM بر اساس رده بندی

دانلود مقاله معتبرساختن ساختار سیستم منابع انسانی

عنوان انگلیسی: Validating the human resource system structure: A levels-based strategic HRM approach عنوان فارسی: معتبرساختن ساختار سیستم منابع انسانی: رویکرد استراتژیکی HRM بر اساس رده بندی ادامه مطلب »

دانلود مقاله ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن

دانلود مقاله ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن

عنوان انگلیسی: R&D project evaluation: An integrated DEA and balanced scorecard approach عنوان فارسی: ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن ادامه مطلب »